Ważne informacje

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej oraz umożliwienie tym osobom korzystania z bezpłatnych działań towarzyszących.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ?