Ważne informacje

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W STARYM KUROWIE
zwraca się z apelem o pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru:
Dnia 15 sierpnia 2017 r. spłonął dom mieszkalny 5-osobowej rodziny Pani Janiny Kras zam. Łącznica 84.
W pożarze rodzina straciła dorobek całego życia, w jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową oraz wszelkich rzeczy niezbędnych do codziennego życia....